- . 2 09.01.1997 N 5- ( . 02.07.2013) 1.1 15.01.1993 N 4301-1 , .

'Sfm'


" ". , . , . 30. - 8:00 22:00. - 150 . - 200 .
: (4.94); : (88%).

' '. 'Sfm' :

 , ₽ 
/ SFM / .M 7-8 1 34---
/ SFM / .S 6-7 1 34---
/ SFM / .L 100 . 50 1 / 507 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 1 . 10133 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 5 . 100 1 / 1004 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 10 . 0.8 40 . 21G 556---
/ SFM / 2 . 1042 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 20 . 0.8 40 . 50 1 / 509 / SFM HOSPITAL PROD.---
/ SFM / 20 . 21G 0.8 40 . 550 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 20 . 21G 0.8 40 36372SF Medical Products GmbH DE---
/ SFM / 3 . 23G 0.63 32 . 1049 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 3 . 23G 0.63 32 . 100 1 / 1003 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 5 . 22G 0.7 40 . 1049 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
"" ( ). , , . 2. - - 10:00 18:00. - 150 . 1500 .
: (4.83); : (84%).

' '. 'Sfm' :

 , ₽ 
.. . . / . . SFM / L / 50 / 345SF---
.. . . / . . SFM / S / 50 / 341SF---
SFM / / 50 450SF---
SFM 7.5 50820SF---
XL 45 SFM308SF---
XS 100 SFM340SF---
L 100 SFM281SF---
M 100 SFM281SF---
S 100 SFM282SF---
M 100 SFM318SF---
SFM 6.5 131Basic International---
. 8 . 100 SFM837SF---
/ 1 500 . SFM-PLASTER 21 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ 2 250 . SFM-PLASTER 22 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ 2 500 . SFM-PLASTER 40 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ 3 500 . SFM-PLASTER 58 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ 5 500 . SFM-PLASTER 70 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM-STRIP 6 10 . 16 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
SFM 5 500 . 413SF---
2- 10 . 21G 0.8 X 40 SFM 100560SF---
2- 2 . 23G 0.6 X 30 SFM 100319SF---
2- 20 . 21G 0.8 X 40 SFM 50436SF---
2- 5 . 22G 0.7 X 40 SFM 100374SF---
3-. . 10 . 21G 0.8 X 40 SFM 100 . / 513SF---
3-. . 3 . 23G 0.63 X 32 SFM 1060 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
3-. . 5 . 22G 0.7 X 40 SFM 10 . / 59SF---
3-. . . 1 . 100 SFM 1075SF---
3-. . . 1 . 40 SFM 1093SF---
3-. . . 1 . 40 SFM 100336SF---
3-. . 21G 10 . SFM 111 / SFM HOSPITAL PROD.---
3- 10 . 21G 0.8 X 40 SFM 545SF---
3- 2 . 23G 0.63 X 32 SFM 13 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
3- 2 . 23G 0.63 X 32 SFM 1050SF---
3- 2 . 23G 0.63 X 32 SFM 100265SF---
3- 20 . 21G 0.8 X 40 SFM 557SF---
3- 20 . 21G 0.8 X 40 SFM 50361SF---
3- 3 . 23G 0.63 X 32 SFM 100276 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
3- 5 . 22G 0.7 X 40 SFM 100326SF---
3- 1 . U-40 / 100 26G 0.45 X 12 SFM 100598SF---
1 . U-100 29G 0.33 12.7 SFM 100 534250716SF---
1 . U-40 29G 0.33 12.7 SFM 100 534251716SF---
"". , . . . , . 31, . 3. - . - 150 . - 300 .
: (4.73); : (89%).

''. 'Sfm' :

 , ₽ 
/ SFM / .M 7-8 1 36 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / .6.5 117---
/ SFM / .7 145---
/ SFM / .7.5 143---
/ SFM / .8 147 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 4 500 . 67 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 5 500 . 81 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / .L 100 . 50299 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / . 7-8 50 299 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / . 7-8 50 1 / 5010 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / .M .451 50 1 / 5010 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 1 500 . 16 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 2 250 . 24 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 3 500 . 46 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 14 ---
/ SFM / 34 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 10 . 21G 0.8 40 . 100763 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 5 . 100327 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 5 . 100 1 / 1004 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 10 . 100493 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 2 . C 23G 14 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 2 . 1055S.F.M. Hospital Products---
/ SFM / 20 . 0.8 40 . 50382 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 20 . 0.8 40 . 50 1 / 5015 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
/ SFM / 3 . 23G 0.63 32 . 1069 / SFM HOSPITAL PROD.---
/ SFM / 3 . 23G 0.63 32 . 100327 / SFM HOSPITAL PROD. GMBH---
: 1

'Sfm'